شروع کنید

معرفی ابزار دوخت و تنظیمات مربوط به آن در نرم افزار(clo3d (marvelous designer( بخش دوم)

معرفی ابزار دوخت و تنظیمات مربوط به آن در نرم افزار(clo3d (marvelous designer

معرفی ابزار دوخت و تنظیمات مربوط به آن در نرم افزار(clo3d (marvelous designer

قبل از شروع یادگیری ابزار دوخت اگر به تازگی با آموزش‌های رایگان ما آشنا شده اید پیشنهاد می‌کنم  کلیک کنید و از ابتدا آموزش‌هارا دنبال کنید.

مطالعه و آشنایی با نرم افزار CLO3D و MARVELOUS DESIGNER

مطالعه معرفی ابزار دوخت و تنظیمات مربوط به آن در نرم افزار(clo3d (marvelous designer بخش اول

Sewing line type🙁 انتخاب دوخت از نمای دو بعدی) نوع دوخت را مشخص می‌کند نوع پیشفرض flat دوخت ساده و نوع turned دوخت حالت تیز را اجرا می‌کند.

Fold angele🙁 انتخاب دوخت از نمای دوبعدی) با استفاده از این گزینه می‌توانید بر روی دوخت ها و خطوط داخلی خط تا ایجاد کنید. ۱۸۰ عدد پیشفرض دوخت ساده و کاملا صاف می‌باشد هرچقدر این عدد به سمت ۰ حرکت کند دوخت بسمت بیرون و هرچه بسمت ۳۶۰ حرکت کنید بسمت داخل نیز حرکت خواهد کرد.

fold strength: شدت نیروی تا را مشخص می‌کند.

Elastic:  (بعد از انتخاب pattern و یا خطوط، از property editor) جهت اضافه کردن خاصیت الاستیک به خطوط چه داخلی و چه خارجی استفاده می‌شود.

Ratio:  با این گزینه نسبت طول را مشخص می‌کنید که طول خطوط بعداز جمع شدن چند درصد طول اولیه شود. اعداد کمتر از ۱۰۰ خاصیت الاستیک بوجود می‌آورند.

Strenghth: قدرت و یا توان جمع شدن .

معرفی ابزار دوخت و تنظیمات مربوط به آن در نرم افزار(clo3d (marvelous designer

Segment topstitch: ( از toolbar نمای دو بعدی) از این ابزار جهت کوک زدن نزدیک درز لباس استفاده می‌شود. همانطور که از نام او مشخص است با این ابزار می‎‌توانید خطوط patternها یا خطوط داخلی را نیز انخاب کنید.

Free topstitch: مانند segment topestitch  عمل می‌کند با این تفاوت که می‌توانید تنها قسمتی از خطوط pattern ها یا خطوط داخلی ا انتخاب کنید.

Seamline topestitch : egment topestitch  عمل می‌کند با این تفاوت که بجای انتخاب تک تک خطوط، دوخت ها را انتخاب می‌کند و برای هر دو خط دوخته شده کوک می‌زند.

Edite topstitch: از این ابزار جهت تغییر طول و ادیت کردن topstitch ها استفاده می‌شود.

Show 2d topstitch: زمانی که از ابزار های دیگر استفاده می‌کنید اگر بخواهید همزمان  topestitchها را هم از نمای دو بعدی ببینید این گزینه را فعال کنید.

معرفی ابزار دوخت و تنظیمات مربوط به آن در نرم افزار(clo3d (marvelous designer

topstitch: (بعداز انتخاب topstitch از object browser) جهت تعیین  فرم، تعداد، فاصله و.. انتخاب می‌شود.

معرفی ابزار دوخت و تنظیمات مربوط به آن در نرم افزار(clo3d (marvelous designer

Segment puckering: (از toolbar نمای دو بعدی) از این ابزار جهت ایجاد چین و چروک مصنوعی کنار خطوط patternها استفاده می‌شود.

Seamline puckering: مانند Segment puckering عمل می‌کند با این تفاوت که برای هر دو سمت دوخت چین و چروک مصنوعی ایجاد می‌کند.

Edit puckering: از این ابزار جهت انتخاب، تغییر طول و ادیت کردن puckering موجود استفاده می‌شود.

Show 2d puckerings: زمانی که از ابزارهای دیگر استفاده می‌کنید اگر بخواهید همزمان puckering ها را هم از نمای سه بعدی ببینید این گزینه را فعال می‌کنید.

Puchering: (بعداز  pukering از object browser ) جهت تعیین فرم، تراکم، اندازه‌ها و… انتخاب می‌شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *