شروع کنید
استایل هوی متال و شروع شکل گیری آن

استایل هوی متال و شروع شکل گیری آن

استایل هوی متال و شروع شکل گیری آن هوی متال نیز ریشه آن از موسیقیست که در واقع متال اسم این سبک موسیقی است که بیشتر موسیقی اعتراضیست و از…