شروع کنید
تاریخچه کفش از پاپوش تا کفش‌های امروزی

تاریخچه کفش از پاپوش تا کفش‌های امروزی

تاریخچه کفش از پاپوش تا کفش‌های امروزی حدود پنج هزار سال پیش، مصری‌ها برای پوشاندن پای خود به ابداع مدلی از کفش پرداختند که در واقع شبیه به کفش‌های امروزی…