شروع کنید
چطور پلیورهای گوچی دردسر ساز شد؟

پلیورهای گوچی دردسر ساز شد

چطور پلیورهای گوچی دردسر ساز شد؟ مارک لوکس طراح برند گوچی پلیور سیاه را طراحی و وارد بازار کرد که یقه بلند مانند یقه های اسکی داشت با این تفاوت…